حضور کتاب های انتشارات هفت و نیم در فهرست چهل و یکم لاکپشت پرنده ،بهترین کتاب های بهار 1400 

لیست بهترین کتاب های انتخابی را می توانید از این لینک دانلود کنید. 


حضور انتشارات هفت و نیم در سی و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران اردیبهشت 1402


 


 

ارسال آخرین بسته های پستی همراهان نمایشگاه مجازی 1402 انتشارات هفت ونیم


پایان ماراتن انتشارات هفت و نیم در سی و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران1402