انتشارات هفت‌ونیم در سال ۱۳۹۷ با هدف تولید کتاب و محصولات علمی، آموزشی و سرگرمی معتبر و مناسب برای گروه سنی کودک و نوجوان تأسیس شده است. مـأموریت ما نشر کتاب‌های علمی ـ آموزشی با هدف ترویج علم و توسعه‌ی روش و نگرش علمی در بین کودکان و نوجوانان است
ادبیات علمی – تخیلی برای گروه سنی نوجوان و ادبیات داستانی و غیرداستانی برای گروه های سنی کودکان از شاخه های دیگر فعالیت انتشارات هفت‌ونیم است و در حوزه ادبیات تألیفی به نگرش های ملی، دینی و بومی توجه خاص و ویژه ای داریم.
طراحی مطلوب و کیفیت خاص، نگاه به اثرگذاری در سطح جامعه و مخاطبان در عین جذابیت موضوعی و نوآوری در انتخاب عناوین، از سیاست های کلی انتشارات هفت‌ونیم است.

انتشارات هفت و نیم
X